مهری آل آقا

بازیگر
مهری آل‌آقا متولد 1344 در تهران بازیگر ایرانی است. او مدرک دیپلم اقتصاد دارد. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1387 با فیلم نطفه شوم آغاز کرد.

عکس‌های مهری آل آقا


نمایی از فیلم سینمایی «یتیمخانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی
مهری آل آقا در فیلم «سرکوفت»
اکران خصوصی فیلم «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی در سینما مگامال
اکران خصوصی «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی در سینما مگامال
اکران خصوصی فیلم «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی
اکران خصوصی «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی
اکران فیلم «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی در سینما مگامال
اسکار-2023اسکار-2023

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «سرکوفت»
آنونس فیلم «سرکوفت»(#2)
آنونس «افسانه ماه تی تی» ...
پوستر زیرخاکی 3
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر خوشنام
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر رقص پا
۲.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتش در گلستان
۴.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر دنگ و فنگ روزگار
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر آن دیگری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در قصه‌ها زندگی می‌کنند
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ماهرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه یک زندگی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی عمارت
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی رویا
۴.۹۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر اوقات مشترک آنها
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه دختر
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۷۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم دقیقه
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر مونالیزا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرکوفت
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر پریا
۵ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر رستگاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو کیلومتر به کردان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکلات تلخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غیبت موجه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسئله میهن مشکل ملیحه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد شاعر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه ماه تی تی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد در سکوت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنی با ارابه چوبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کرونا بدر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرچم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یتیم خانه ایران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر اسمشو نیار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در پیکر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پریدن از ارتفاع کم
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۲۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر دخمه
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر دابُر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما