کریستین دووای

کارگردان
کریستین دووای (Christian Duguay) کارگردان کانادایی متولد 1957 است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هیتلر: ظهور شیطان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما