سالومه دموریا

بازیگر
سالومه دموریا به انگلیسی Salome Demuria بازیگر گرجستانی است.

عکس‌های سالومه دموریا

نمایی از فیلم سینمایی «خانه دیگران»(house of others)
فیلم سینمایی «خانه دیگران»(house of others)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خانه دیگران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما