پرستو صالحی

بازیگر
پرستو صالحی در سال 1356 در تهران متولد شد. تحصیلات ناتمامش در زمینه تئاتر در دانشگاه آزاد بود.

عکس‌های پرستو صالحی


لاله اسکندری و پرستو صالحی در افتتاحیه فیلم «اشیاء از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک ترند»
پرستو صالحی در اکران خصوصی فیلم «ساعت ٥ عصر»
پرستو صالحی، علی نصیریان، علی صالحی و مجید صالحی در اکران مردمی فیلم «ثبت با سند برابر است»
پرستو صالحی در اکران مردمی فیلم «ثبت با سند برابر است»
پرستو صالحی  در اکران خصوصی فیلم «انزوا»
پرستو صالحی و معصومه کریمی در اکران خصوصی فیلم «انزوا»
پرستو صالحی بازیگر مجموعه «یک سانتی متر تا لبخند»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر چشمهایش
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان شهر 2
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک نفر تا مرگ
۲.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هنگامه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تخته گاز
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر نون و ریحون
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر روژان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نامیرا
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ارث بابام
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسلخ
۳.۴۵ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت طلاق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک سانتی متر تا لبخند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عشق سال های جنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر تو را دوست دارم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر این زمینی ها
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زیگزاگ
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آقا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراض
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما