مرجان سپهری

بازیگر
مرجان سپهری متولد 21 شهریور 1361 در تهران است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر اغما
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان پزشکان
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر فصل فراموشی فریبا
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر مبارک
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر دایناسور
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر آسمان
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آجیل عید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما