پریا مرندیز

بازیگر
پریا مرندیز بازیگر سینمای ایران است و برای فعالیت سینمایی خود را با فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرسه در حوالی من
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر تک نوازی روی یخ های شناور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زن بودن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما