دنی وینلوو

کارگردان
دنی ویلنووْ به فرانسوی Denis Villeneuve متولد 3 اکتبر 1967 نویسنده و کارگردان کانادایی است.

عکس‌های دنی وینلوو

جیک جیلنهال و دنی وینلوو در پشت صحنه فیلم «دشمن»(Enemy)
جیک جیلنهال و دنی وینلوو در نمایی از پشت صحنه فیلم «دشمن»(Enemy)
امی آدامز و دنی وینلوو در پشت صحنه فیلم «ورود»(Arrival)
دنی وینلوو در پشت صحنه فیلم  « بلید رانر 2049 »
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پلی تکنیک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ورود
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر بلید رانر 2049
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۳۴۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندانیان
۷.۴۷ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر دشمن
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما