کسری پرتوی

بازیگر, عکس
کسری پرتوی بازیگر است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خسوف
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر ننه لالا و فرزندانش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر احتمال باران اسیدی
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۶۹ رای

امتیاز شما