مهران نائل

بازیگر
وی لیسانس بازیگری از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است

عکس‌های مهران نائل


سریال آسپرین با بازی هادی کاظمی و مهران نائل
هستی مهدوی فر، مهران نائل و فرید سجادی حسینی در فیلم «آذر»
مهران نائل، فرید سجادی حسینی و پرویز آبنار در اکران خصوصی فیلم «آذر»
مهران نائل در نشست خبری فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهران نائل در نشست خبری «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهران نائل در اکران فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر آتش و باد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیرو
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آتش در گلستان
۴.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر آذر
۴.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت و حلزون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلدار
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر تعبیر خواب
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر زاینده رود
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دوچرخه‌ ها، پدرها، سیگارها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسپرین
۳.۶۶ /۱۰

از مجموع ۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر دولت مخفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گلدان و درخت بلوط
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گفته شد نزدیکتر...!
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کار کثیف
۳.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 3
۸.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نقش
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما