کلایو اوون

بازیگر
کلایو اوون به انگلیسی Clive Owen متولد 3 اکتبر 1964 بازیگر است.

عکس‌های کلایو اوون


ناتالی پورتمن و کلایو اوون در فیلم «نزدیکتر»(closer)
کلایو اوون
کلایو اوون در فیلم «نزدیکتر»(closer)
کلایو اوون
پوستر فیلم «نزدیکتر»(closer)
کلایو اوون
کلایو اوون
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «مرد ماه جوزا Gemini ...
آنونس «خبرچین The Inform ...
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 1
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 3
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 4
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 5
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 6
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 7
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 8
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی فصل 1 قسمت 9
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر انزوا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرزندان بشر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر الیزابت: عصر طلائی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر داستان لیزی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هویت بورن
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر والرین و شهر هزار سیاره
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ماه جوزا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه نام ها
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تایید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خبرچین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر گناه
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۸۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر نزدیکتر
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴۸۸ رای

امتیاز شما