بهروز رشاد

نویسنده, تهیه کننده, عکس
بهروز رشاد کار هنری را با ایجاد یک گروه تئاتر در سال های قبل از انقلاب آغاز کرد و به عکاسی نیز می پرداخت. او شرکت کارن فیلم را تأسیس کرد. ابتدا کار را با عکاسی تبلیغاتی و سپس ساخت فیلم های تبلیغاتی و مستند برای مراکز صنعتی ادامه داد. در سال 1375 تولید اولین فیلم سینمایی را شروع کرد. او اولین فیلم خود (بازیگر) را بطور مشترک با رسانه فیلمسازان تولید نمود.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شیفته
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قطار آن شب
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین رها
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر دامنه های سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شبی در تهران
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر شیفته
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شبی در تهران
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر قطار آن شب
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر شبی در تهران
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهره
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما