قائینی

بازیگر
علیرضا نائینی متولد 1327 در تهران است. او در سال 1339 و با راهنمائی استاد اسدزاده، 2پیس را در تئاتر تهران و با هنرمندی هنرمندان به نام خانم ها: مورین ـ کاشانی ـ الیزابت ـ رنجبر و آقایان: متینی ـ میری ـ مرحوم تکسایه ـ خلیلی کار کرد و بعد از انقلاب در نه تئاتر چهارده فیلم سینمائی و هفده سریال حضور پیدا کرد او چهار کار تئاتر را نویسندگی و کارگردانی نیز کرد و هم اکنون نیز به عنوان نویسنده، بازیگر و کارگردان مشغول به کار است.
۱ آذر ۱۳۲۷ (۷۶ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر راه طی شده
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیک
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بندر مه آلود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر در دست بچه ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تبعیدی ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر امید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه دره شیلر
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما