شیلا هنکاک

بازیگر
شیلا هنکاک (Sheila Hancock) نویسنده، تهیه کننده وبازیگر بریتانیایی متولد 1933 است. او در فیلم های «پسری با پیژامه راه راه» و «اِدی» بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پسری با پیژامه راه راه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ادی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما