ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فرید ادهمی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیفرید ادهمی
درباره منفرید ادهمی متولد سال 1370 در بستان آباد، بازیگر است. او مدرک کارشناسی نمایش دارد. فرید ادهمی فعالیت بازیگری را از سال 1384 آغاز کرد.

فیلم‌های فرید ادهمی

بازیگر(1 فیلم)