مینا کریمی جبلی

بازیگر
مینا کریمی جبلی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر راه در رو
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۷ رای

امتیاز شما