فرزاد ظریفی

دستیار کارگردان, مدیر برنامه ریزی, برنامه ریز
فرزاد ظریفی متولد 28 مهر 1364 در تهران، دستیار کارگردان و برنامه ریز ایرانی است. او برنامه ریزی سریال های «عروسکی/ ترکیبی آفتاب»، «سرگشته» و «قفسی برای پرواز» را برعهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرونده باز است
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر گل به خودی
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر نیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سیاه باز
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاوان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیداری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل به خودی
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه باز
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیداری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جرم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر پرچم های قلعه کاوه
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما