علی اکبر حبیبی کیا

بازیگر
اکبر حبیبی کیا 1322 در تهران متولد شد، او معتقد است که کوشش یکی از دوستانش (مسعود کیمیایی) سبب شده است تا در همان دوران جوانی وارد سینما شود، فیلم قیصر توفیق پیدا کرد و نتیجه تمامی عوامل از جمله او از این توفیق بی نسیب نماندند. پس از فیلمبرداری قیصر عازم آمریکا شد و در نیویورک به اتفاق فرامرز قریبیان اقدام به ساخت یک فیلم سینمائی کرد که کارگردانی آن به عهده او بود و قریبیان نیز نقش اول را بازی می کرد قبل از اتمام فیلمبرداری هزینه سرسام آور باعث شد تا فیلم نیمه تمام بماند و نمایشنامه در این زمینه توفیقی حاصل نشد و ورشکسته شد. به همین منظور مدت چند سال از سینما کناره گیری کرد. اما در سال 1362 به ایران آمد و با بازی در فیلم خط قرمز مجدداً به سینمای ایران بازگشت و لنگ لنگان ادامه داد تا توانست در این مدت حدود 40 فیلم را در کارنامه سینمائی و تلویزیونی خود ثبت کند که برخی از آنها از ساخت و پرداخت درستی نیز برخوردار است از جمله نیمه پنهان و کاغذ بی خط و سریال کوچک جنگلی و....
۲ دی ۱۳۲۲ (۸۱ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جهان پهلوان تختی
۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هاری
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر رئیس
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه ملی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صبحانه ای برای دونفر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کاغذ بی‌ خط
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خرس
۵.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر جرم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر شوکران
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۳۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرسدس
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر حکم
۷ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضیافت
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرقی
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراض
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هتل کارتن
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بلوف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ای ایران
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ های سحرگاه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تیغ و ابریشم
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سنگ
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما