کاوه سجادی حسینی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
کاوه سجادی حسینی متولد 1356 و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کارگردانی می باشد. وی عضو پیوسته کانون برنامه ریزان و دستیار کارگردان است. * کارگردان فیلمهای بلند ویدئویی: 1. بی پایان 1385 شبکه اول سیما 2. فیلمسازان کوچک 1386 شبکه تهران 3. روزنه های به بهشت 1386 شبکه اول سینما 4. نگرانی 1387 شبکه دو سیما 5. راه... 1388 شبکه اول سیما 6. آتش زیر خاکستر 1388 شبکه اول سیما 7. روزی که می آید 1389 سیما فیلم 8. باد بهشت 1389 سیما فیلم 9. تله تئاتر وصیت نامه 1390 شبکه چهار 10. پگاه و پیکر 1391 شبکه اول سیما * کارگردان فیلم های کوتاه: 1. نگاه، 16 میلیمتری، / 2. همیشه.... / 3. شهر سرد / 4. ضد نور / 5. میشه حرف نزنی؟ / 6. تا تو هستی / 7. مورچه/ 8. چای تازه / 9. نفس / 10. سکانس آخر / 11. تئاتر و همزادش (مستند) * جوایز: 1. بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی پلیس برای فیلم کوتاه میشه حرف نزنی؟ 1385 2. بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برای فیلم کوتاه تا تو هستی 1387 3. بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی هنری آب برای فیلم کوتاه چایی تازه 1389 4. بهترین فیلم از جشنواره نور کالیفرنیا برای فیلم کوتاه شهر سرد 2007 5. بهترین تله فیلم از جشن غدیر شبکه تهران برای فیلم فیلمسازان کوچک 1386 * فیلمنامه نویس: 1. ضد نور(مشترک)، سینمایی / 2. فرشته ها سفر نمی کنند (مشترک) سینمایی / 3. پایان بازی، تله فیلم، شبکه اول سیما / 4. روزنه ای به بهشت، تله فیلم، شبکه اول سیما / 5. آخرین شب سال، تله فیلم (مشترک)، سیما فیلم / 6. باد بهشت، تله فیلم (مشترک)، سیما فیلم / 7. شهر بازی (ویدئویی) * دستیار کارگردان و برنامه ریز: 1. چهل سالگی، کارگردان: علیرضا رئیسیان / 2. نصف مال من نصف مال تو، کارگردان: وحید نیکخواه آزاد / 3. گناه من، کارگردان: مهرشاد کارخانی / 4. در به درها، کارگردان: امیرحسین صدیق و مرضیه برومند / 5. زن زیادی، کارگردان: تهمینه میلانی / 6. جایی برای زندگی، کارگردان: محمد بزرگ نیا / 7. پرونده هاوانا، کارگردان: علیرضا رئیسیان / 8. گاوخونی، کارگردان: بهروز افخمی (منشی صحنه)
۲۳ آبان ۱۳۵۸ (۴۵ سال )

عکس‌های کاوه سجادی حسینی

نمایی از پشت صحنه فیلم «بوفالو»
«درباره فروشنده»
کاوه سجادی حسینی در اکران خصوصی فیلم «ایتالیا ایتالیا»
کاوه سجادی حسینی، الهام کردا و مهدی کوشکی در پشت صحنه فیلم «بی سر»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نبودنت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتش زیر خاکستر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پگاه و پیکر
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بوفالو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب، بیرون
۴.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شب سال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بوفالو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب، بیرون
۴.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سالگی
۵.۸۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۹ /۱۰

از مجموع ۸۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سالگی
۵.۸۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چکه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گاو خونی
۴.۶۱ /۱۰

از مجموع ۸۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۶.۰۱ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر راز چشمه سرخ
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما