جعفر شیخ احمدی

بازیگر
جعفر شیخ احمدی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های جعفر شیخ احمدی


فیلم «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در فیلم «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در فیلم سینمایی «زمستان آخر»
مسعود یوسفی و جعفر شیخ احمدی در فیلم «زمستان آخر»
فیلم سینمایی «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در «زمستان آخر»
«زمستان آخر»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زمستان آخر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما