زیبا مقدم قدیمی

بازیگر
زیبا نادری سال 1344 در شهر تبریز متولد شد.

عکس‌های زیبا مقدم قدیمی

پروین سلیمانی، حمیده خیرآبادی و زیبا مقدم قدیمی در فیلم «سفر بخیر»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رویای نیمه شب تابستان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غوغا
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عشق طاهر
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هدف
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر می خواهم زنده بمانم
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر بخیر
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دیوانه وار
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما