کریستوفر سورن کلی

بازیگر
کریستوفر سورن کلی به انگلیسی Christopher Soren Kelly بازیگر است.

عکس‌های کریستوفر سورن کلی


کریستوفر سورن کلی در فیلم «محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber)
کریستوفر سورن کلی در نمایی از فیلم «محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber)
کریستوفر سورن کلی در نمایی از فیلم سینمایی «محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber)
کریستوفر سورن کلی در نمایی از «محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber)
«محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber) با بازی کریستوفر سورن کلی
ترویس میلوی و کریستوفر سورن کلی در نمایی از پشت صحنه فیلم سینمایی «محفظه تمام نشدنی»(Infinity chamber)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر محفظه تمام نشدنی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما