محمد زرین دست

کارگردان, نویسنده, بازیگر
محمد زرین دست متولد تبریز، فارغ التحصیل سینما از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس است. وی فعالیت هنری را با تئاتر آغاز کرد. او برادر علیرضا زرین دست (فیلمبردار) است.

عکس‌های محمد زرین دست

محمد زرین دست در اکران خصوصی فیلم «حریر»
عزت اله وثوق و محمد زرین دست در فیلم «جاده تبهکاران»
محمد زرین دست و پوری بنایی در فیلم «جاده تبهکاران»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قفس طلایی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جاده تبهکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرگیجه
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه قهرمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هاشم خان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهر آفتاب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از یاد رفته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پلی بسوی بهشت
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جاده تبهکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه قهرمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گمشده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهر آفتاب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از یاد رفته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پلی بسوی بهشت
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جاده تبهکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرگیجه
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه قهرمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از یاد رفته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شکوه قهرمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از یاد رفته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هاشم خان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما