کامران مجیدی

تهیه کننده, دستیار تولید
کامران مجیدی تهیه کننده ایرانی است.

عکس‌های کامران مجیدی

رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری و کامران مجیدی در پشت صحنه فیلم «جان دار»
کامران مجیدی در فرش قرمز فیلم «جان دار» در جشنواره فجر 37
کامران مجیدی در نشست خبری فیلم «جان دار» در جشنواره فجر 37
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نیکان
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اوقات مشترک آنها
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لاک قرمز2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زرد
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر انگشتر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جان دار
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۷۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر جاده باریک می‌شود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای ایستادن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لاک قرمز
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۴۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر بید مجنون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما