امیر نوبخت حقیقی

صدابردار, دستیار صدابردار, گروه صدا
امیر نوبخت حقیقی متولد 1361 تهران، کارشناس حسابداری. از فعالیت های وی می توان به مواردی اشاره کرد که از جمله آنها: صدابردار فیلم ضدگلوله، صدابردار فیلم آقای مدیر، صدابردار فیلم سپیده، گروه صدا فیلم برخورد خیلی نزدیک، دستیار صدا فیلم به همین سادگی، دستیار صدا فیلم اخراجی ها، پاداش سکوت، به نام پدر، سپیده صدابردار، همدان صدابردار، ستاره قطبی صدابردار، مردی که گیلاس هایش را خورد گروه صدا و... از جمله فعالیت جشنواره ای وی دیپلم افتخار در بخش صدابرداری مسابقه سینمای ملی، جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلم دندان ابی بوده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کارت پرواز
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر خط استوا
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب طلایی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر روز ششم
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر خروج
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۴۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نور کم
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خط فرضی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر کلمبوس
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه
۷.۸۲ /۱۰

از مجموع ۶۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر نخودی
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مردی بدون سایه
۳.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرسه در شهر لاجوردی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر آقای مدیر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۸۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر مواجهه
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر پاداش سکوت
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر مانا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نظام از راست
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سبیل مردونه
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خدا نزدیک است
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر برخورد خیلی نزدیک
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما