حسین فرضی زاده

بازیگر, مجری طرح, جانشین مدیر تولید
حسین فرضی زاده بازیگر ایرانی است.

عکس‌های حسین فرضی زاده


حسین فرضی زاده در فیلم «جزیره آهنی»
حسین فرضی زاده در فیلم سینمایی «جزیره آهنی»
علی نصیریان و حسین فرضی زاده در فیلم «جزیره آهنی»
حسین فرضی زاده در «جزیره آهنی»
حسین فرضی زاده در نمایی از فیلم «جزیره آهنی»
حسین فرضی زاده در نمایی از فیلم سینمایی «جزیره آهنی»
حسین فرضی زاده در نشست خبری فیلم «جان دار» در جشنواره فجر 37
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بدو رستم بدو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادآوری
۸.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر مراسم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صراحی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پیدا و پنهان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر زیبا
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۲۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر خشت بهشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر جزیره آهنی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جان دار
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۷۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر جاده باریک می‌شود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جوجه تیغی
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما