محمد پتکی

بازیگر
محمد پتکی بازیگر ایرانی اهل گیلان است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زمانی دیگر
۴.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر قول
۳.۳۱ /۱۰

از مجموع ۸۳ رای

امتیاز شما