بهروز بقایی

کارگردان, بازیگر
بهروز بقایی در سال 1332 در تهران متولد شد. همسر وی «پرستو گلستانی»، بازیگر سینما و تلویزیون می باشد. او لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر در سال 1357 است و همچنین بازی در تئاتر از سال 1352 آغاز کرد.

عکس‌های بهروز بقایی

بهروز بقایی در اکران خصوصی فیلم «مفت آباد»
تست گریم بازیگران فیلم «به وقت خماری»
فیلم «به وقت خماری»
فیلم سینمایی «به وقت خماری»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سربداران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهریار
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۱.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر به کجا چنین شتابان
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر عطر گل یاس
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هفت سنگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچک جنگلی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت خماری
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارتباط خانوادگی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب از آسمان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگ مرد کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همسران
۴.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر دیروز، امروز، فردا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سیب و سلما
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شناسایی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تاریخ سازان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای شیرین دریا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما