احسان بابازاده

بازیگر
احسان بابازاده بازیگر ایرانی است.

عکس‌های احسان بابازاده

فیلم «مشمشه»
نسیم فروغ و احسان بابازاده در فیلم «مشمشه»
پوستر بین‌المللی فیلم «مشمشه» با نام «سينما خر»(cinema donkey)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر مشمشه (سینما خر)
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۹۸ رای

امتیاز شما