کارل اربن

بازیگر
کارل اربن به انگلیسی Karl Urban متولد 7 ژوئن 1972 بازیگر نیوزیلندی است.

عکس‌های کارل اربن


کارل اربن در نمایی از فیلم "ثور"
کیت بلانشت و کارل اربن در فیلم "ثور"
نمایی از فیلم "بازی اعدام" با بازی آل پاچیــنو, بریتنی اسنو و کارل اربن
آل پاچیــنو, بریتنی اسنو و کارل اربن در نمایی از فیلم "بازی اعدام"
بریتنی اسنو و کارل اربن در نمایی از فیلم "بازی اعدام"
کارل اربن و زاریس اینجل هرتر در فیلم «هیولای دریا»(The Sea Beast)
کارل اربن و زاریس اینجل هرتر در «هیولای دریا»(The Sea Beast)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هیولای دریا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسران
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا به سوی تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ثور 3: راگناروک
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماورای پیشتازان فضا
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر عمل انتقام
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر بازی اعدام
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما