پرهام وفایی

تدوین, دستیار تدوین
پرهام وفایی متولد سال 1362در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام تدوین‌گر از سال 1389 با فیلم آزادره آغاز کرد.
۵ آبان ۱۳۶۲ (۴۱ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر فصل فراموشی فریبا
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 2
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر آزاد راه
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما