سلمه فیضی

بازیگر
سلمه فیضی بازیگر است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۵ رای

امتیاز شما