الکس کورتزمن

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
الکس کورتزمن بهانگلیسی Alex Kurtzman متولد 7 سپتامبر 1973 فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده آمریکایی است.

عکس‌های الکس کورتزمن


الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
الکس کورتزمن
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تبدیل شوندگان: انتقام فالن
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تبدیل شوندگان
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا: جهان های عجیب جدید
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا به سوی تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آلیاس
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر جزیره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۹۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۹۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۹۶۵ رای

امتیاز شما