گوئندولین کریستی

بازیگر
گوئندولین کریستی به انگلیسی Gwendoline Christie متولد 28 اکتبر 1978 بازیگر انگلیسی است.

عکس‌های گوئندولین کریستی

گوئندولین کریستی بازیگر سریال «بازی تاج و تخت»(game of thrones) در مراسم جوایز امی 2019
گوئندولین کریستی بازیگر «بازی تاج و تخت»(game of thrones) در مراسم جوایز امی 2019
گوئندولین کریستی بازیگر «بازی تاج و تخت»(game of thrones) در جوایز امی 2019
گوئندولین کریستی در مراسم انجمن بازیگران آمریکا 2020
گوئندولین کریستی در سریال «ونزدی»(Wednesday)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بازی تاج و تخت
۸.۹۵ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر ونزدی
۹.۷۲ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر سندمن
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ریزش لذیذ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بالای دریاچه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما