جواد اردکانی

کارگردان, نویسنده, تدوین
جواد اردکانی متولد 1341 مشهد، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه آزاد است. وی فعالیت سینمایی را سال 1376 با مجموعه تلویزیونی «آقای کفایت» آغاز کرد.

عکس‌های جواد اردکانی

علیرضا نجف زاده و جواد اردکانی در پشت صحنه فیلم «به کبودی یاس»
پشت صحنه «به کبودی یاس»
جواد اردکانی و حمیدرضا عمارلو در پشت صحنه فیلم «بانکزده ها»
حمیدرضا عمارلو و جواد اردکانی در پشت صحنه فیلم سینمایی «بانکزده ها»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بانک زده ها
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شور شیرین
۳.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر نوشدارو
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چوری
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به کبودی یاس
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سبیل مردونه
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قناری
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت از بوداپست
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانک زده ها
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شور شیرین
۳.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر نوشدارو
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آینه های نشکن
۲.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر چوری
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به کبودی یاس
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سبیل مردونه
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قناری
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانک زده ها
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر قناری
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بانک زده ها
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شناسایی
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما