رعنا امینی

طراح صحنه و لباس, طراح لباس, دستیار طراح صحنه و لباس
متن کامل بیوگرافی رعنا امینی«رعنا امینی» در آثاری همچون «خبر خاصی نیست»، «فصل فراموشی فریبا»، «مرگ در می‌زند»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «سایه روشن»، «بهت»، «خوب، بد، جلف»، «خشم و هیاهو»، «اعترافات ذهن خطرناک من»، «نیمرخ ها»، «خط ویژه»، «آشنایی با لیلا»، «هم نفس» به عنوان «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گوزن های اتوبان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عروسی مردم
۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر ملخ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خوب بد جلف : رادیواکتیو
۵.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خوب بد جلف 2: ارتش سری
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر بهت
۳.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر اعترافات ذهن خطرناک من
۶.۴۸ /۱۰

از مجموع ۸۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر نیمرخ ها
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر فصل فراموشی فریبا
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر خبر خاصی نیست
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم نفس
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما