سیداحمد میرمحمدی

کارگردان, نویسنده, دستیار کارگردان
سیداحمد میرمحمدی در سال 1348 در تهران متولد شد. او فعالیت هنری خود را از طریق انجمن سینمای جوان آغاز نمود و در عرصه سینما و تلویزیون مشغول به کار شد. از جمله فعالیتهای میرمحمدی در تلویزیون می توان به سریالهای: سفرسبز (دستیار اول و برنامه ریز)، یکی از آن میان (دستیار اول و برنامه ریز)، ملاصدرا (برنامه ریز)، زندگی راز هستی (دستیار اول و برنامه ریز) سه پنج دو (برنامه ریز)، یک تجربه (دستیار اول و برنامه ریز)، افسون (نویسنده) اشاره نمود.
۱۳ تیر ۱۳۴۸ (۵۵ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مریم مقدس
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیمه گمشده
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر صنوبر
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خدا نزدیک است
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پرچم های قلعه کاوه
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دوشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خدا نزدیک است
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خلبان
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما