ویدا جوان

بازیگر
ویدا جوان متولد سال 1365 در تهران، بازیگر است. او مدرک لیسانس حسابداری طراح و ایده‌پرداز دارد و دانش‌آموخته بازیگری تئاتر در کانون آموزش‌های حمید سمندریان است.

عکس‌های ویدا جوان


ویدا جوان در فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در نمایی از فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در «سرکوفت»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال تلویزیونی «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در «زیر همکف»
بازیگران فیلم «آبادان یازده 60»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «سرکوفت»
آنونس فیلم «سرکوفت»(#2)
پوستر پلاک 114
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ناریا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۷.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر تمام رخ
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۴.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر سارق روح
۳.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران شهر
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زیر همکف
۶ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان یازده 60
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرکوفت
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ملبورن
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گرمابه
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما